پتوی اطفا حریق

رونمایی از پتوی اطفا حریق پرواک در نمایشگاه ایمنی و تجهیزات آتش نشانی

بازارچه ایمنی و آتش نشانی با حضور ۳۰ مشارکت کننده لوازم ایمنی صبح امروز در تاریخ ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه در  مجتمع نگین رازی افتتاح شد. به گزا...

ادامه مطلب