مشاهده همه 8 نتیجه

رنگ میکروبی سازگار با رزین اپوکسی

۲۰.۰۰۰ تومان

بسته ساخت زیر لیوانی رزینی

۲۰۰.۰۰۰ تومان

رنگ پایه الکل سازگار با رزین اپوکسی (رنگ لوکس)

۱۰.۰۰۰ تومان۳۶.۰۰۰ تومان

بسته ساخت زیورالات رزینی فلزی

۲۰۰.۰۰۰ تومان

رزین اپوکسی دو جزیی شفاف کره ای کد SM110 (مخصوص چوب و زیورالات)

۱۰۰.۰۰۰ تومان۳۴۵.۰۰۰ تومان

جوهر رنگی شفاف سازگار با رزین اپوکسی

۱۰.۰۰۰ تومان۶۸.۰۰۰ تومان

قالب سیلیکونی رزین (طرح نیم دایره)

۴۸.۰۰۰ تومان

رنگ پایه الکل (میکروبی) سازگار با رزین اپوکسی

۸.۰۰۰ تومان۵۵.۰۰۰ تومان