کامل ترین مجموعه محصولات ​

رنگ و رزین اپوکسی در ایران​

عرضه و فروش مواد پیشرفته

انواع سیلیکون، نانو مواد و …

آی تک کالا

پیشرو در ارائه محصولات نوین

آی تک کالا: مرجع تخصصی آموزش و فروش مواد پیشرفته

پک طلق های شعر (4 عددی)

پک طلق های شعر (4 عددی)

۹۶.۰۰۰ تومان ۸۵.۰۰۰ تومان%۱۱
مشاهده و خرید محصول
پک  طلق های پلاک موتور (4عددی)

پک طلق های پلاک موتور (4عددی)

۹۶.۰۰۰ تومان ۸۵.۰۰۰ تومان%۱۱
مشاهده و خرید محصول
پک طلق های پلاک ماشین (4 عددی)

پک طلق های پلاک ماشین (4 عددی)

۹۶.۰۰۰ تومان ۸۵.۰۰۰ تومان%۱۱
مشاهده و خرید محصول
بسته ساخت ماهی رزینی

بسته ساخت ماهی رزینی

۳۵۰.۰۰۰ تومان ۳۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی دایره 5 عددی

قالب سیلیکونی دایره 5 عددی

۱۴۰.۰۰۰ تومان ۱۲۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی قلب 14 عددی

قالب سیلیکونی قلب 14 عددی

۱۰۰.۰۰۰ تومان ۹۰.۰۰۰ تومان%۱۰
مشاهده و خرید محصول
بسته ساخت جاکلیدی قفل دار

بسته ساخت جاکلیدی قفل دار

۳۸۰.۰۰۰ تومان ۳۶۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی هندسی مثلث و لوزی

قالب سیلیکونی هندسی مثلث و لوزی

۲۵۰.۰۰۰ تومان ۲۳۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی 10 عددی دایره و دفرمه

قالب سیلیکونی 10 عددی دایره و دفرمه

۲۸۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی اشکال گل هندسی

قالب سیلیکونی اشکال گل هندسی

۲۸۰.۰۰۰ تومان ۲۶۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
محلول لکه بر سیمان و دوغاب (5 لیتری)

محلول لکه بر سیمان و دوغاب (5 لیتری)

۴۵۰.۰۰۰ تومان ۴۳۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
شامپو نانو خودرو (1 لیتری)

شامپو نانو خودرو (1 لیتری)

۱۷۰.۰۰۰ تومان ۱۵۰.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
پودر شب تاب نارنجی (3 گرمی)

پودر شب تاب نارنجی (3 گرمی)

۶۰.۰۰۰ تومان ۵۵.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی گلدان کریستالی (باکس نظم دهنده)

قالب سیلیکونی گلدان کریستالی (باکس نظم دهنده)

۳۹۰.۰۰۰ تومان ۳۴۰.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
استند قلب 3 تکه

استند قلب 3 تکه

۲۸۰.۰۰۰ تومان ۲۵۰.۰۰۰ تومان%۱۱
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی آناتومی قلب

قالب سیلیکونی آناتومی قلب

۳۵.۰۰۰ تومان ۳۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی قلب طرح دار

قالب سیلیکونی قلب طرح دار

۶۰.۰۰۰ تومان ۵۰.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
شامپو نانو خودرو (200 گرمی)

شامپو نانو خودرو (200 گرمی)

۷۰.۰۰۰ تومان ۶۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی تنگ ماهی

قالب سیلیکونی تنگ ماهی

۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۰۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی زیورالات سری کامل

قالب سیلیکونی زیورالات سری کامل

۱۶۸.۰۰۰ تومان ۱۵۵.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)

۴۰.۰۰۰ تومان ۲۸.۰۰۰ تومان%۳۰
مشاهده و خرید محصول
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)

پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)

۸۳.۰۰۰ تومان ۷۸.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)

پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)

۸۳.۰۰۰ تومان ۷۸.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)

پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)

۸۳.۰۰۰ تومان ۷۸.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)

پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)

۸۳.۰۰۰ تومان ۷۸.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
اکلیل پودری رنگی (قوطی ۱۰ گرمی)

اکلیل پودری رنگی (قوطی ۱۰ گرمی)

۲۰.۰۰۰ تومان ۱۵.۰۰۰ تومان%۲۵
مشاهده و خرید محصول
اکلیل پودری رنگی (قوطی ۱۰ گرمی)

اکلیل پودری رنگی (قوطی ۱۰ گرمی)

۲۰.۰۰۰ تومان ۱۵.۰۰۰ تومان%۲۵
مشاهده و خرید محصول
گنجشک سربی

گنجشک سربی

۱۵.۰۰۰ تومان ۱۳.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
گنجشک سربی

گنجشک سربی

۱۵.۰۰۰ تومان ۱۳.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
طلق حروف انگلیسی گلدار

طلق حروف انگلیسی گلدار

۲۴.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
%11 تخفیف
پک طلق های شعر (4 عددی)
پک طلق های شعر (4 عددی) 85.000 تومان
%11 تخفیف
پک  طلق های پلاک موتور (4عددی)
پک طلق های پلاک موتور (4عددی) 85.000 تومان
%11 تخفیف
پک طلق های پلاک ماشین (4 عددی)
پک طلق های پلاک ماشین (4 عددی) 85.000 تومان
%9 تخفیف
بسته ساخت ماهی رزینی
بسته ساخت ماهی رزینی 320.000 تومان
%14 تخفیف
قالب سیلیکونی دایره 5 عددی
قالب سیلیکونی دایره 5 عددی 120.000 تومان
%10 تخفیف
قالب سیلیکونی قلب 14 عددی
قالب سیلیکونی قلب 14 عددی 90.000 تومان
%5 تخفیف
بسته ساخت جاکلیدی قفل دار
بسته ساخت جاکلیدی قفل دار 360.000 تومان
%8 تخفیف
قالب سیلیکونی هندسی مثلث و لوزی
قالب سیلیکونی هندسی مثلث و لوزی 230.000 تومان
%7 تخفیف
قالب سیلیکونی 10 عددی دایره و دفرمه
قالب سیلیکونی 10 عددی دایره و دفرمه 260.000 تومان
%7 تخفیف
قالب سیلیکونی اشکال گل هندسی
قالب سیلیکونی اشکال گل هندسی 260.000 تومان
%4 تخفیف
محلول لکه بر سیمان و دوغاب (5 لیتری)
محلول لکه بر سیمان و دوغاب (5 لیتری) 430.000 تومان
%12 تخفیف
شامپو نانو خودرو (1 لیتری)
شامپو نانو خودرو (1 لیتری) 150.000 تومان
%8 تخفیف
پودر شب تاب نارنجی (3 گرمی)
پودر شب تاب نارنجی (3 گرمی) 55.000 تومان
%13 تخفیف
قالب سیلیکونی گلدان کریستالی (باکس نظم دهنده)
قالب سیلیکونی گلدان کریستالی (باکس نظم دهنده) 340.000 تومان
%11 تخفیف
استند قلب 3 تکه
استند قلب 3 تکه 250.000 تومان
%14 تخفیف
قالب سیلیکونی آناتومی قلب
قالب سیلیکونی آناتومی قلب 30.000 تومان
%17 تخفیف
قالب سیلیکونی قلب طرح دار
قالب سیلیکونی قلب طرح دار 50.000 تومان
%14 تخفیف
شامپو نانو خودرو (200 گرمی)
شامپو نانو خودرو (200 گرمی) 60.000 تومان
%9 تخفیف
قالب سیلیکونی تنگ ماهی
قالب سیلیکونی تنگ ماهی 200.000 تومان
%8 تخفیف
قالب سیلیکونی زیورالات سری کامل
قالب سیلیکونی زیورالات سری کامل 155.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%30 تخفیف
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل)
رنگ جوهری شفاف سازگار با رزین اپوکسی (30 میل) 28.000 تومان
%6 تخفیف
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع) 78.000 تومان
%6 تخفیف
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع) 78.000 تومان
%6 تخفیف
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع) 78.000 تومان
%6 تخفیف
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع)
پنس هولوگرامی (4 کد تنوع) 78.000 تومان
%25 تخفیف
اکلیل پودری رنگی (قوطی ۱۰ گرمی)
اکلیل پودری رنگی (قوطی ۱۰ گرمی) 15.000 تومان
%25 تخفیف
اکلیل پودری رنگی (قوطی ۱۰ گرمی)
اکلیل پودری رنگی (قوطی ۱۰ گرمی) 15.000 تومان
%13 تخفیف
گنجشک سربی
گنجشک سربی 13.000 تومان
%13 تخفیف
گنجشک سربی
گنجشک سربی 13.000 تومان
%8 تخفیف
طلق حروف انگلیسی گلدار
طلق حروف انگلیسی گلدار 22.000 تومان

جدیدترین نوآوری

دستاوردهای آی تک کالا

0 +
مشتری خوشحال
0 +
ساخت قطعه با متریال آی تک
0 +
همکاری با کسب و کارها
1 +
منتخب اولین جشنواره نوآوری آزاده

آی تک کالا

دروازه ورود نوآوری و خلاقیت به کسب و کار شما

مشتریان ما

مقالات آموزشی

7 روز

ضمانت بازگشت کالا

48 ساعت

تضمین بازگشت وجه

24/7

پشتیبانی مشاوره

گارانتی رسمی

خدمات پس از فروش

ارسال سراسری

ارسال به سراسر کشور

به روز

مطابق بازار جهانی