آی تک کالا بهترین مکان برای خرید محصولات نوآورانه

آی تک کالا: فروشگاه تخصصی محصولات نوآورانه

شگفت انگیزهای امروز
قالب سیلیکونی آناتومی قلب

قالب سیلیکونی آناتومی قلب

۳۵.۰۰۰ تومان ۳۰.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی قلب طرح دار

قالب سیلیکونی قلب طرح دار

۶۰.۰۰۰ تومان ۵۰.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی تنگ ماهی

قالب سیلیکونی تنگ ماهی

۲۲۰.۰۰۰ تومان ۲۰۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
ماهی قرمز کف تخت

ماهی قرمز کف تخت

۱۰.۰۰۰ تومان ۸.۰۰۰ تومان%۲۰
مشاهده و خرید محصول
ماهی سه بعدی دم آتشی ( 5سانت)

ماهی سه بعدی دم آتشی ( 5سانت)

۱۴.۰۰۰ تومان ۱۲.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
ماهی قرمز سه بعدی (4 سانت)

ماهی قرمز سه بعدی (4 سانت)

۱۴.۰۰۰ تومان ۱۲.۰۰۰ تومان%۱۴
مشاهده و خرید محصول
قالب سیلیکونی زیورالات سری کامل

قالب سیلیکونی زیورالات سری کامل

۱۶۸.۰۰۰ تومان ۱۵۵.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
لاک پشت 3 میل (5 عددی)

لاک پشت 3 میل (5 عددی)

۲۰.۰۰۰ تومان ۱۵.۰۰۰ تومان%۲۵
مشاهده و خرید محصول
لاک پشت ریز (3 عددی)

لاک پشت ریز (3 عددی)

۱۸.۰۰۰ تومان ۱۵.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
قایق سه بعدی با پارو (4.5 سانت)

قایق سه بعدی با پارو (4.5 سانت)

۱۷.۰۰۰ تومان ۱۵.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
سفره ماهی سفید مشکی (2.5 سانت)

سفره ماهی سفید مشکی (2.5 سانت)

۱۵.۰۰۰ تومان ۱۲.۰۰۰ تومان%۲۰
مشاهده و خرید محصول
خرس قطبی (خانواده 3 عددی)

خرس قطبی (خانواده 3 عددی)

۳۰.۰۰۰ تومان ۲۵.۰۰۰ تومان%۱۷
مشاهده و خرید محصول
طلق ترنسپرنت بال پروانه رنگی

طلق ترنسپرنت بال پروانه رنگی

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
طلق ترنسپرنت دایره و شکوفه

طلق ترنسپرنت دایره و شکوفه

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
طلق ترنسپرنت پلاک ماشین ترکیبی

طلق ترنسپرنت پلاک ماشین ترکیبی

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
ورق مقوایی طلایی شعر یلدایی (4 عددی)

ورق مقوایی طلایی شعر یلدایی (4 عددی)

۲۰.۰۰۰ تومان ۱۶.۰۰۰ تومان%۲۰
مشاهده و خرید محصول
اشکال سه بعدی فرشته

اشکال سه بعدی فرشته

۱۲.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
اشکال سه بعدی قایق بادبانی

اشکال سه بعدی قایق بادبانی

۲۰.۰۰۰ تومان ۱۷.۰۰۰ تومان%۱۵
مشاهده و خرید محصول
اشکال سه بعدی کشتی 2 بادبان

اشکال سه بعدی کشتی 2 بادبان

۱۷.۰۰۰ تومان۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
طلق ترنسپرنت یلدا مبارک (5 سانت)

طلق ترنسپرنت یلدا مبارک (5 سانت)

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
غزال (شاخ عصایی)

غزال (شاخ عصایی)

۲۰.۰۰۰ تومان ۱۸.۰۰۰ تومان%۱۰
مشاهده و خرید محصول
غزال (شاخ عصایی)

غزال (شاخ عصایی)

۲۰.۰۰۰ تومان ۱۸.۰۰۰ تومان%۱۰
مشاهده و خرید محصول
گنجشک سربی

گنجشک سربی

۱۵.۰۰۰ تومان ۱۳.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
گنجشک سربی

گنجشک سربی

۱۵.۰۰۰ تومان ۱۳.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
طلق حروف انگلیسی گلدار

طلق حروف انگلیسی گلدار

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
طلق حروف انگلیسی گلدار

طلق حروف انگلیسی گلدار

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
طلق حروف انگلیسی گلدار

طلق حروف انگلیسی گلدار

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
طلق حروف انگلیسی گلدار

طلق حروف انگلیسی گلدار

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
طلق حروف انگلیسی گلدار

طلق حروف انگلیسی گلدار

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
طلق حروف انگلیسی گلدار

طلق حروف انگلیسی گلدار

۲۲.۰۰۰ تومان ۲۰.۰۰۰ تومان
مشاهده و خرید محصول
مدال استیل طلایی

مدال استیل طلایی

۲۵.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
پایه زنبق

پایه زنبق

۱۵.۰۰۰ تومان ۱۳.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
پایه زنبق

پایه زنبق

۱۵.۰۰۰ تومان ۱۳.۰۰۰ تومان%۱۳
مشاهده و خرید محصول
مدال استیل طلایی

مدال استیل طلایی

۲۵.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
مدال استیل طلایی

مدال استیل طلایی

۲۵.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
مدال استیل طلایی

مدال استیل طلایی

۲۵.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
مدال استیل طلایی

مدال استیل طلایی

۲۵.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
مدال استیل طلایی

مدال استیل طلایی

۲۵.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
مدال استیل طلایی

مدال استیل طلایی

۲۵.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
مدال استیل طلایی

مدال استیل طلایی

۲۵.۰۰۰ تومان ۲۲.۰۰۰ تومان%۱۲
مشاهده و خرید محصول
%14 تخفیف
قالب سیلیکونی آناتومی قلب
قالب سیلیکونی آناتومی قلب 30.000 تومان
%17 تخفیف
قالب سیلیکونی قلب طرح دار
قالب سیلیکونی قلب طرح دار 50.000 تومان
%9 تخفیف
قالب سیلیکونی تنگ ماهی
قالب سیلیکونی تنگ ماهی 200.000 تومان
%20 تخفیف
ماهی قرمز کف تخت
ماهی قرمز کف تخت 8.000 تومان
%14 تخفیف
ماهی سه بعدی دم آتشی ( 5سانت)
ماهی سه بعدی دم آتشی ( 5سانت) 12.000 تومان
%14 تخفیف
ماهی قرمز سه بعدی (4 سانت)
ماهی قرمز سه بعدی (4 سانت) 12.000 تومان
%8 تخفیف
قالب سیلیکونی زیورالات سری کامل
قالب سیلیکونی زیورالات سری کامل 155.000 تومان
%25 تخفیف
لاک پشت 3 میل (5 عددی)
لاک پشت 3 میل (5 عددی) 15.000 تومان
%17 تخفیف
لاک پشت ریز (3 عددی)
لاک پشت ریز (3 عددی) 15.000 تومان
%12 تخفیف
قایق سه بعدی با پارو (4.5 سانت)
قایق سه بعدی با پارو (4.5 سانت) 15.000 تومان
%20 تخفیف
سفره ماهی سفید مشکی (2.5 سانت)
سفره ماهی سفید مشکی (2.5 سانت) 12.000 تومان
%17 تخفیف
خرس قطبی (خانواده 3 عددی)
خرس قطبی (خانواده 3 عددی) 25.000 تومان
%9 تخفیف
طلق ترنسپرنت بال پروانه رنگی
طلق ترنسپرنت بال پروانه رنگی 20.000 تومان
%9 تخفیف
طلق ترنسپرنت دایره و شکوفه
طلق ترنسپرنت دایره و شکوفه 20.000 تومان
%9 تخفیف
طلق ترنسپرنت پلاک ماشین ترکیبی
طلق ترنسپرنت پلاک ماشین ترکیبی 20.000 تومان
%20 تخفیف
ورق مقوایی طلایی شعر یلدایی (4 عددی)
ورق مقوایی طلایی شعر یلدایی (4 عددی) 16.000 تومان
اشکال سه بعدی فرشته
اشکال سه بعدی فرشته 12.000 تومان
%15 تخفیف
اشکال سه بعدی قایق بادبانی
اشکال سه بعدی قایق بادبانی 17.000 تومان
اشکال سه بعدی کشتی 2 بادبان
اشکال سه بعدی کشتی 2 بادبان 17.000 تومان
%9 تخفیف
طلق ترنسپرنت یلدا مبارک (5 سانت)
طلق ترنسپرنت یلدا مبارک (5 سانت) 20.000 تومان
%10 تخفیف
غزال (شاخ عصایی)
غزال (شاخ عصایی) 18.000 تومان
%10 تخفیف
غزال (شاخ عصایی)
غزال (شاخ عصایی) 18.000 تومان
%13 تخفیف
گنجشک سربی
گنجشک سربی 13.000 تومان
%13 تخفیف
گنجشک سربی
گنجشک سربی 13.000 تومان
%9 تخفیف
طلق حروف انگلیسی گلدار
طلق حروف انگلیسی گلدار 20.000 تومان
%9 تخفیف
طلق حروف انگلیسی گلدار
طلق حروف انگلیسی گلدار 20.000 تومان
%9 تخفیف
طلق حروف انگلیسی گلدار
طلق حروف انگلیسی گلدار 20.000 تومان
%9 تخفیف
طلق حروف انگلیسی گلدار
طلق حروف انگلیسی گلدار 20.000 تومان
%9 تخفیف
طلق حروف انگلیسی گلدار
طلق حروف انگلیسی گلدار 20.000 تومان
%9 تخفیف
طلق حروف انگلیسی گلدار
طلق حروف انگلیسی گلدار 20.000 تومان
%12 تخفیف
مدال استیل طلایی
مدال استیل طلایی 22.000 تومان
%13 تخفیف
پایه زنبق
پایه زنبق 13.000 تومان
%13 تخفیف
پایه زنبق
پایه زنبق 13.000 تومان
%12 تخفیف
مدال استیل طلایی
مدال استیل طلایی 22.000 تومان
%12 تخفیف
مدال استیل طلایی
مدال استیل طلایی 22.000 تومان
%12 تخفیف
مدال استیل طلایی
مدال استیل طلایی 22.000 تومان
%12 تخفیف
مدال استیل طلایی
مدال استیل طلایی 22.000 تومان
%12 تخفیف
مدال استیل طلایی
مدال استیل طلایی 22.000 تومان
%12 تخفیف
مدال استیل طلایی
مدال استیل طلایی 22.000 تومان
%12 تخفیف
مدال استیل طلایی
مدال استیل طلایی 22.000 تومان

مشتریان ما