چطور نقاشی شب تاب بسازید و با نوار LED برایش قاب دیجیتال بسازید. این نقاشی شب تاب با رنگ شب تاب کشیده می شود و نوار LED اطرافش درخشش آن را بیشتر می کند. برای ساخت تابلوی نقاشی شب تاب با این روش علاوه بر مهارت نقاشی باید لحیم کاری هم بلد باشید.

نقاشی شب تاب بکشید

نقاشی شب تاب بکشید

نوار LED دور نقاشی شب تاب یک سوئیچ هم دارد که بتوانید قاب دور نقاشی را روشن و خاموش کنید. نقاشی را هم روی پارچه می کشیم تا طرح شب تاب درخشش بیشتری داشته باشد.

گام اول: وسایل مورد نیاز

  • پارچه
  • رنگ آکریلیک سفید
  • ست رنگ های آکریلیک – ترکیب رنگ ها به نقاشی بستگی دارد.
  • رنگ شب تاب
  • نوار LED سفید
  • دستگاه لحیم کاری
  • گیره تمساحی
  • فویل آلومینیومی
  • باتری

گام دوم: نقاشی بکشید

نقاشی را بکشید

بسته به مهارت تان در نقاشی این گام می تواند ساده ترین یا سخت ترین قسمت کار باشد. ما طرح پرتره را پیشنهاد می دهیم چون برای نقاشی شب تابی که داخل قاب LED قرار داشته باشد، بهترین گزینه است. پس زمینه پرتره را سیاه نگه دارید تا رنگ شب تاب و نوار LED بهتر خودشان را نشان بدهند. در ضمن باید صورت را سفید نگه دارید چون رنگ شب تاب روی رنگ های تیره خوب جواب نمی دهد. چشم ها و بینی – یا قسمت های تورفته جمجمه – هم باید نسبت به سایر قسمت ها تیره تر باشند.

فرقی نمی کند چه طرحی برای نقاشی شب تاب در نظر دارید، مهم این است که رنگ ها را طوری انتخاب کنید که رنگ شب تاب بیشترین درخشش را پیدا کند. ضمن اینکه فراموش نکنید پس زمینه تیره باعث می شود نقاشی بهتر دیده بشود.

گام سوم:رنگ شب تاب را اضافه کنید

نقاشی را با پودر شب تاب رنگ کنید

نقاشی را با رنگ شب تاب رنگ کنید

وقتی از رنگ استفاده می کنید، کافی است قلم مو را در رنگ بزنید و پرتره را رنگ کنید. نقاشی کردن با رنگ شب تاب کمی سخت است چون نمی توانید پیشرفت کار را ببینید. به همین خاطر بهترین کار این است که لایه ای عمل کنید و به مرور به سمت قسمت های تیره تر حرکت کنید.با پاشیدن رنگ روی پس زمینه تصویر می توانید بافت پارچه را تغییر بدهید. خلاق باشید و محدودیتی برای خودتان قائل نشوید.

گام چهارم: نوار LED را اضافه کنید

قاب LED را اضافه کنید

قاب LED را اضافه کنید

چهار تکه نوار LED به اندازه چهار طرف پارچه ببرید و با آنها برای نقاشی قاب بسازید. برای وصل کردن نوارهای LED به یکدیگر از هویه و لحیم استفاده کنید. بسته به فاصله بین سر مثبت و منفی، یک تکه لحیم ببرید و با آن اتصال را ایجاد کنید. اینکار را برای هر گوشه تابلو تکرار کنید اما سیم آخری را برای سوئیچ باز بگذارید. وقتی باتری را به نوارهای LED وصل کنید، نوارها باید روشن بشوند. اگر نوارها روشن نشوند، حتماً اتصالات اشکالی دارد.

گام پنجم: دکمه را اضافه کنید

دکمه را اضافه کنید

دکمه را اضافه کنید

سه گیره تمساحی بردارید و یکی به سر مثبت نوار LED و یکی را به سر منفی نوار LED وصل کنید. گیره مثبت را به ترمینال مثبت باتری و گیره منفی را به ترمینال منفی باتری وصل کنید. یک سر گیره تمساحی سوم را به یک تکه فویل آلومینیومی و سر دیگرش را به باتری وصل کنید. حالا اگر فویل آلومینیومی را فشار بدهید، نوار LED روشن می شود.

نقاشی شب تاب آماده است

حالا اگر نقاشی را در تاریکی مطلق قرار بدهید رنگ شب تاب نور LEDها را جذب می کند و وقتی نوار خاموش بشود، نور جذب شده نقاشی را درخشان می کند.

منبع